NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » delete » filter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static delete filter ? Szintaxis: filter [ filterlist = ] [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) ] [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ srcport = ] ] [ [ dstport = ] ] [ [ mirrored = ] (yes | no) ] Szuro hozzáadása a megadott szurolistához. Paraméterek: Címke Érték filterlist Azon szurolista neve, melyhez a szurot hozzá kívánja adni. srcaddr A forrás IP-címe (ipv4 vagy ipv6), DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. dstaddr A cél IP-címe(ipv4 vagy ipv6), DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. protocol Értéke lehet ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW vagy egy egész szám. srcmask A forráscím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. Nem alkalmazható, ha az srcaddr címtartományra van megadva. dstmask A célcím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. Nem alkalmazható, ha a dstaddr címtartományra van megadva. srcport A csomag forrásportja. A 0 tetszoleges portot jelent. dstport A csomag célportja. A 0 tetszoleges portot jelent. mirrored A 'Yes' kapcsoló két szurot hoz létre, egyet-egyet mindkét irányban. Megjegyzések: 1. Ha a szurolista nem létezik, a rendszer létrehozza. 2. Az aktuális számítógép címének megadásához állítsa be a következot: srcaddr/dstaddr=me Az összes számítógép címének megadásához állítsa be a következot: srcaddr/dstaddr=any 3. A kiszolgálótípusok a következok lehetnek: WINS, DNS, DHCP vagy GATEWAY. 4. Ha a forrás kiszolgáló, akkor a cél értéke 'me', és fordítva. 5. Ha címtartomány van megadva, a végpontoknak meghatározott címeknek (nem listáknak vagy alhálózatoknak) és azonos típusúaknak (mindketto v4 vagy mindketto v6) kell lenniük. Példák: 1. add filter szurolista=Szuro1 192.145.168.0 192.145.168.45 srcmask=24 dstmask=32 2. add filter szurolista=Szuro1 srcaddr=DHCP dstaddr=0.0.0.0 protocol=ICMP srcmask=255.255.255.255 dstmask=255.255.255.255 3. add filter szurolista=Szuro1 srcaddr=me dstaddr=any 4. add filter szurolista=Szuro1 srcaddr= E3D7::51F4:9BC8:00A8:6420 dstaddr= ME 5. add filter szurolista=Szuro1 srcaddr= 192.168.2.1-192,168.2.10 dstaddr= ME

NETSH / IPSEC / STATIC / DELETE / FILTER

netsh ipsec static delete filter - Windows Seven - irányító Szuro törlése szurolistából. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, delete, filter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics show tracefacilities
Megmutatja, hogy az összes összetevohöz engedélyezve van-e a bovített
netsh interface ipv4 show offload
A kiürítési adatok megjelenítése.
netsh ras aaaa show authserver
A hitelesítésre használt RADIUS-kiszolgáló(k) megjelenítése.
netsh interface ipv4 delete route
Útvonal törlése.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Társnevek regisztrálásának megszüntetése.
netsh interface 6to4 show interface
A 6to4 kapcsolatkonfiguráció adatainak megjelenítése.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Szuro törlése szurolistából. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/static/delete/filter.htm
0.264
17370

For what stop sleep computer program?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Can I zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

Internet Explorer 11 input bar missing (search field, menu)!

 /

Does the SIEMENS NIXDORF keyboard work on Windows 10?

 /

Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen?

 /

How to open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /