netsh » ipsec » static » set » defaultrule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set defaultrule ? Szintaxis: defaultrule [ policy = ] [ [ qmpfs = ] (yes | no) ] [ [ activate = ] (yes | no) ] [ [ qmsecmethods = ] (1. egyeztetés 2. egyeztetés... n. egyeztetés) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)" ] Az adott házirend alapértelmezett válaszszabályának módosítása.\n Ez a szabály figyelmen kívül lesz hagyva a Windows Vista rendszerben és a Windows késobbi verzióiban.\n \n\nParaméterek: Címke Érték policy -Azon házirend neve, amelynek válaszszabályát módosítani kívánja. qmpfs -A gyors mód sérülés utáni titkosságvédelmének beállítása. activate -A házirendben lévo szabály aktiválása, ha a 'yes' érték van megadva. qmsecmethods -IPsec-ajánlat az alábbi formátumok egyikében: ESP[KonfAlg,HitAlg]:k/s AH[KivAlg]:k/s AH[KivAlg]+ESP[KonfAlg,HitAlg]:k/s ahol a KonfAlg értéke DES, 3DES vagy None. ahol az HitAlg értéke MD5, SHA1 vagy None. ahol a KivAlg értéke MD5 vagy SHA1. ahol k az élettartam kilobájtban. ahol s az élettartam másodpercben. kerberos -A 'yes' megadásakor Kerberos-hitelesítés alkalmazása. psk -Adott elomegosztott kulcsú hitelesítés alkalmazása. rootca -Adott fotanúsítvány használatával történo hitelesítés, a certmap:Yes megadása esetén tanúsítvány-hozzárendelési kísérlet, az excludecaname:Yes megadása esetén a hitelesítésszolgáltató nevének kizárása. Megjegyzések: 1. A tanúsítvány, a hozzárendelés és a hitelesítésszolgáltató névbeállításait idézojelbe kell tenni; a beágyazott idézojeleket a \' karakterrel kell helyettesíteni. 2. A tanúsítvány-hozzárendelés csak a tartomány tagjaira érvényes. 3. Több tanúsítványt a rootca paraméter többszöri használatával biztosíthat. 4. A hitelesítési módszerek felajánlásának sorrendjét a parancsbeli sorrend határozza meg. 5. Ha nincs megadva hitelesítési módszer, a dinamikus alapértelmezések lesznek használva. 6. A DES és az MD5 titkosítási algoritmus használata nem javasolt. Ezek csak a visszamenoleges kompatibilitás érdekében lettek megtartva. . Példák: set defaultrule Szabály1 activate=y qmsec="AH[MD5]+ESP[3DES,MD5]:100000k/2000s"

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / DEFAULTRULE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHázirend alapértelmezett válaszszabályának módosítása. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/defaultrule.htm
0.046
20983

Can I uninstall Microsoft Edge?

Disable Flight Mode on Windows 10/11?

Wo finde und starte ich das PowerShell in Windows 11 und 10?

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!(0)