netsh ipsec static set defaultrule - Windows 10, 8.1, Seven - irányító


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set » defaultrule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set defaultrule ? Szintaxis: defaultrule [ policy = ] [ [ qmpfs = ] (yes | no) ] [ [ activate = ] (yes | no) ] [ [ qmsecmethods = ] (1. egyeztetés 2. egyeztetés... n. egyeztetés) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)" ] Az adott házirend alapértelmezett válaszszabályának módosítása.\n Ez a szabály figyelmen kívül lesz hagyva a Windows Vista rendszerben és a Windows késobbi verzióiban.\n \n\nParaméterek: Címke Érték policy -Azon házirend neve, amelynek válaszszabályát módosítani kívánja. qmpfs -A gyors mód sérülés utáni titkosságvédelmének beállítása. activate -A házirendben lévo szabály aktiválása, ha a 'yes' érték van megadva. qmsecmethods -IPsec-ajánlat az alábbi formátumok egyikében: ESP[KonfAlg,HitAlg]:k/s AH[KivAlg]:k/s AH[KivAlg]+ESP[KonfAlg,HitAlg]:k/s ahol a KonfAlg értéke DES, 3DES vagy None. ahol az HitAlg értéke MD5, SHA1 vagy None. ahol a KivAlg értéke MD5 vagy SHA1. ahol k az élettartam kilobájtban. ahol s az élettartam másodpercben. kerberos -A 'yes' megadásakor Kerberos-hitelesítés alkalmazása. psk -Adott elomegosztott kulcsú hitelesítés alkalmazása. rootca -Adott fotanúsítvány használatával történo hitelesítés, a certmap:Yes megadása esetén tanúsítvány-hozzárendelési kísérlet, az excludecaname:Yes megadása esetén a hitelesítésszolgáltató nevének kizárása. Megjegyzések: 1. A tanúsítvány, a hozzárendelés és a hitelesítésszolgáltató névbeállításait idézojelbe kell tenni; a beágyazott idézojeleket a \' karakterrel kell helyettesíteni. 2. A tanúsítvány-hozzárendelés csak a tartomány tagjaira érvényes. 3. Több tanúsítványt a rootca paraméter többszöri használatával biztosíthat. 4. A hitelesítési módszerek felajánlásának sorrendjét a parancsbeli sorrend határozza meg. 5. Ha nincs megadva hitelesítési módszer, a dinamikus alapértelmezések lesznek használva. 6. A DES és az MD5 titkosítási algoritmus használata nem javasolt. Ezek csak a visszamenoleges kompatibilitás érdekében lettek megtartva. . Példák: set defaultrule Szabály1 activate=y qmsec="AH[MD5]+ESP[3DES,MD5]:100000k/2000s"

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / DEFAULTRULE

netsh ipsec static set defaultrule - Windows Seven - irányító Házirend alapértelmezett válaszszabályának módosítása. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, defaultrule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock remove
Eltávolít egy Winsock LSP szolgáltatót a rendszerrol.
netsh interface tcp show heuristics
Heurisztika TCP-paramétereinek megjelenítése.
netsh wfp dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh interface portproxy set v4tov6
Az IPv4-csomagok figyelését és az IPv6-proxykapcsolatot meghatározó
netsh set machine
Az aktuális számítógép beállítása a muködéshez.
netsh interface ipv6 show privacy
Az adatvédelmi konfiguráció paramétereinek megjelenítése.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Házirend alapértelmezett válaszszabályának módosítása. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/defaultrule.htm
0.187
20983

Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?

 /

Die Freeware MagicISO und MagicDisc um alle CD DVD-Formate als virtuelle Laufwerke zu erstellen?

 /

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

Possibilities to send files or directory by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

Sie benötigen für das sichere Löschen von Festplatten ein schnelles Tool?

 /

Access to essential memory and system functions under Windows! 

 /

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

How do I change the logon screen background from Windows 10?

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Can I prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Remove File Eraser from Windows (10, 8.1, ...), how to!

 /