NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan bir yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. flush - Iç verileri temizler. help - Komutlarin bir listesini gösterir. show - Bilgileri görüntüler. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / HTTP

netsh http - Windows Seven - Komutları `netsh http' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, http, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set blockperiod
Engelleme süresini ayarlayin.
netsh advfirewall consec
`netsh advfirewall consec' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh ipsec static set
Varolan ilkeleri ve ilgili bilgileri degistirir.
netsh wlan set createalluserprofile
Herkese tüm kullanici profillerini olusturma izni ver veya
netsh ipsec dynamic show
SPD'deki ilke, filtre ve eylemleri görüntüler.
netsh winsock remove provider
Sistemden bir Winsock LSP'yi kaldirir.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/http.htm

0.093

7Zip kein Kontextmenü unter Windows 7, 8, 8.1 (deutsch)?

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren / deaktivieren (Deinstallieren)?

 /