netsh http - Windows 10, 8.1, Seven - Komutları


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan bir yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. flush - Iç verileri temizler. help - Komutlarin bir listesini gösterir. show - Bilgileri görüntüler. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / HTTP

netsh http - Windows Seven - Komutları `netsh http' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, http, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set blockperiod
Engelleme süresini ayarlayin.
netsh advfirewall consec
`netsh advfirewall consec' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh ipsec static set
Varolan ilkeleri ve ilgili bilgileri degistirir.
netsh wlan set createalluserprofile
Herkese tüm kullanici profillerini olusturma izni ver veya
netsh ipsec dynamic show
SPD'deki ilke, filtre ve eylemleri görüntüler.
netsh winsock remove provider
Sistemden bir Winsock LSP'yi kaldirir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh http' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/http.htm
0.14
14130

How can I only Add Folders included Subdirectorys, but not add files for timestamps?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

Probleme bei Pfaden mit Leerzeichen und Umgebungsvariablen gelöst!

 /

Wie kann ich die Windows Bildschirmauflösung feststellen?

 /

Cmd.exe korrekt verlassen, gibt es hier einen Befehl?

 /

Soccer balls on the desktop even without Sky Receiver!

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Standard Drucker festlegen in Windows-7?

 /

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

 /

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /