NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan bir yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. flush - Iç verileri temizler. help - Komutlarin bir listesini gösterir. show - Bilgileri görüntüler. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / HTTP

netsh http - Windows Seven - Komutları `netsh http' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, http, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set blockperiod
Engelleme süresini ayarlayin.
netsh advfirewall consec
`netsh advfirewall consec' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh ipsec static set
Varolan ilkeleri ve ilgili bilgileri degistirir.
netsh wlan set createalluserprofile
Herkese tüm kullanici profillerini olusturma izni ver veya
netsh ipsec dynamic show
SPD'deki ilke, filtre ve eylemleri görüntüler.
netsh winsock remove provider
Sistemden bir Winsock LSP'yi kaldirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh http' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/http.htm
0.281
14130

I no longer want to test the touch monitor for multi touch functionality!

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

Change a user account type using Command Prompt line on Windows 10! 

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

How can I quickly open, find, the Program Files directory in Windows 8.1 / 10?

 /

Clear (clean) Microsoft Edge browser cache!

 /

Kein WIA und Twain nach Windows 10 Update in Scan zu PDF, warum!

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /