netsh http - Windows 10, 8.1, Seven - Komutları


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan bir yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. flush - Iç verileri temizler. help - Komutlarin bir listesini gösterir. show - Bilgileri görüntüler. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / HTTP

netsh http - Windows Seven - Komutları `netsh http' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, http, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set blockperiod
Engelleme süresini ayarlayin.
netsh advfirewall consec
`netsh advfirewall consec' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh ipsec static set
Varolan ilkeleri ve ilgili bilgileri degistirir.
netsh wlan set createalluserprofile
Herkese tüm kullanici profillerini olusturma izni ver veya
netsh ipsec dynamic show
SPD'deki ilke, filtre ve eylemleri görüntüler.
netsh winsock remove provider
Sistemden bir Winsock LSP'yi kaldirir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh http' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/http.htm
0.187
14130

Place the recycle bin in the Windows 10 Start menu!

 /

How to navigate up a folder?

 /

Where is paint in windows 10, how to find,  run, start?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Skalieren der Größe von Text, Symbolen und Apps in Windows 10?

 /

Die Systemwiederherstellung, bzw. der Wiederherstellungsvorgang dauert lange, warum?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Bildschirmfrequenz einstellen/ändern?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /