NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » delete » policy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static delete policy ? Kullanim: policy [ name = ] | [ all ] Ilkeyi ve tüm iliskili kurallari siler. Parametreler: Etiket Deger name | all -Ilkenin adi veya 'tümü'. Açiklamalar: 'all' belirtildiginde tüm ilkeler silinir. Örnekler: 1. delete policy all - tüm ilkeleri siler. 2. delete policy name=Ilke1 - Ilke1 adindaki ilkeyi siler.

NETSH / IPSEC / STATIC / DELETE / POLICY

netsh ipsec static delete policy - Windows Seven - Komutları Bir ilkeyi ve kurallarini siler. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, delete, policy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show user
Kullanicilar için Uzaktan Erisim özelliklerini gösterir.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini degistirir.
netsh ras ipv6 set routeradvertise
Uzaktan erisim sunucusu için ipv6'nin Yönlendirici
netsh interface ipv6 delete
Tablodan bir yapilandirma girdisi siler.
netsh ras diagnostics show securityeventlog
Güvenlik Olay Günlüklerinin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini gösterir.
netsh interface ipv4 show subinterfaces
Alt arabirim parametrelerini gösterir.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/static/delete/policy.htm
0.03

Passwort anlegen bei Windows 7, bzw. das Kennwort ändern?

 /

How to stop windows 10 tablet PC from going to auto sleep mode?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Für Programme den Standarddrucker bei Windows 8, 8.1, 9 definieren!

 /