NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » delete » policy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static delete policy ? Kullanim: policy [ name = ] | [ all ] Ilkeyi ve tüm iliskili kurallari siler. Parametreler: Etiket Deger name | all -Ilkenin adi veya 'tümü'. Açiklamalar: 'all' belirtildiginde tüm ilkeler silinir. Örnekler: 1. delete policy all - tüm ilkeleri siler. 2. delete policy name=Ilke1 - Ilke1 adindaki ilkeyi siler.

NETSH / IPSEC / STATIC / DELETE / POLICY

netsh ipsec static delete policy - Windows Seven - Komutları Bir ilkeyi ve kurallarini siler. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, delete, policy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show user
Kullanicilar için Uzaktan Erisim özelliklerini gösterir.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini degistirir.
netsh ras ipv6 set routeradvertise
Uzaktan erisim sunucusu için ipv6'nin Yönlendirici
netsh interface ipv6 delete
Tablodan bir yapilandirma girdisi siler.
netsh ras diagnostics show securityeventlog
Güvenlik Olay Günlüklerinin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini gösterir.
netsh interface ipv4 show subinterfaces
Alt arabirim parametrelerini gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/static/delete/policy.htm
0.077

How do I change the position of the desktop clock?

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Eingabeaufforderung Programm- Parameter-Argumente als Favoriten speichern!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /