NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan export profile ? Kullanim: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametreler: folder - profil XML dosyalarinin kaydedilecegi klasörün adi interface - bu profilin yapilandirildigi arabirimin adi Açiklamalar: Bu komut, seçili profilleri "Arabirim Adi.XML" biçiminde adlandirilan XML dosyalarina kaydeder. Interface parametresi istege baglidir. Klasör adi gereklidir. Yerel bilgisayardan erisilebilen varolan bir klasörü belirtmelidir. Mutlak yol veya geçerli çalisma dizininin göreli yolu olabilir. Ayrica, "." geçerli çalisma dizini ve ".." de geçerli çalisma dizininin üst dizini anlamina gelir. Klasör adi UNC yolu olamaz. Arabirim adi verilirse, verilen arabirimdeki profil "Arabirim adi.xml" biçiminde kaydedilir. Ad saglanmazsa, tüm profiller verilir. Örnekler: export profile folder=. interface="Yerel Ag Baglantisi" export profile folder=c:\lan\profiller

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows Seven - Komutları Belirtilen profilleri XML dosyalarina verir. / Windows Seven
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 uninstall
IP protokolünü kaldirin.
netsh ras delete authtype
Bir kimlik dogrulamasi türünü Uzaktan Erisim sunucusundan siler.
netsh interface ipv4 set global
Genel yapilandirma genel parametrelerini degistirir.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Yol izleme içeren es adini çözümler.
netsh interface httpstunnel set
Yapilandirma bilgilerini ayarlar.
netsh p2p pnrp cloud show seed
PNRP Çekirdek Sunucusu yapilandirma parametresini görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirtilen profilleri XML dosyalarina verir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/lan/export/profile.htm
0.186
16758

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 / 11 computer (network drive setup)?

 /

Force logout from the info area of ​​the taskbar!

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

What is the difference between video and film?

 /

Ein Problem mit Zip-Ordnern bei kopieren, ausschneiden und einfügen!

 /

Open Advanced System Setting in Windows 11 or 10 (three solutions)!

 /

Can I scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Show SSD, HD USB drives Windows 10, 8.1?

 /

For Windows 11 display of the battery status as a tool tip in the taskbar!

 /

Internet Explorer 11 input bar missing (search field, menu)!

 /

Einfache Freigabe unter Windows-7 ohne Kennwort (Passwort)?

 /

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

 /