netsh lan export profile - Windows 10, 8.1, Seven - Komutları


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan export profile ? Kullanim: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametreler: folder - profil XML dosyalarinin kaydedilecegi klasörün adi interface - bu profilin yapilandirildigi arabirimin adi Açiklamalar: Bu komut, seçili profilleri "Arabirim Adi.XML" biçiminde adlandirilan XML dosyalarina kaydeder. Interface parametresi istege baglidir. Klasör adi gereklidir. Yerel bilgisayardan erisilebilen varolan bir klasörü belirtmelidir. Mutlak yol veya geçerli çalisma dizininin göreli yolu olabilir. Ayrica, "." geçerli çalisma dizini ve ".." de geçerli çalisma dizininin üst dizini anlamina gelir. Klasör adi UNC yolu olamaz. Arabirim adi verilirse, verilen arabirimdeki profil "Arabirim adi.xml" biçiminde kaydedilir. Ad saglanmazsa, tüm profiller verilir. Örnekler: export profile folder=. interface="Yerel Ag Baglantisi" export profile folder=c:\lan\profiller

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows Seven - Komutları Belirtilen profilleri XML dosyalarina verir. / Windows Seven
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 uninstall
IP protokolünü kaldirin.
netsh ras delete authtype
Bir kimlik dogrulamasi türünü Uzaktan Erisim sunucusundan siler.
netsh interface ipv4 set global
Genel yapilandirma genel parametrelerini degistirir.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Yol izleme içeren es adini çözümler.
netsh interface httpstunnel set
Yapilandirma bilgilerini ayarlar.
netsh p2p pnrp cloud show seed
PNRP Çekirdek Sunucusu yapilandirma parametresini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Belirtilen profilleri XML dosyalarina verir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/lan/export/profile.htm
0.234
16758

Remove File Eraser from Windows (10, 8.1, ...), how to!

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Der Cursor in Text-Verarbeitung ist zu breit unter Windows 10, warum?

 /

Was macht der Smart Screen unter Windows, wofür, warum?

 /

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Alle Druckaufträge in Windows 10 abbrechen über Druckdienst, aber wie?

 /