NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan export profile ? Kullanim: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametreler: folder - profil XML dosyalarinin kaydedilecegi klasörün adi interface - bu profilin yapilandirildigi arabirimin adi Açiklamalar: Bu komut, seçili profilleri "Arabirim Adi.XML" biçiminde adlandirilan XML dosyalarina kaydeder. Interface parametresi istege baglidir. Klasör adi gereklidir. Yerel bilgisayardan erisilebilen varolan bir klasörü belirtmelidir. Mutlak yol veya geçerli çalisma dizininin göreli yolu olabilir. Ayrica, "." geçerli çalisma dizini ve ".." de geçerli çalisma dizininin üst dizini anlamina gelir. Klasör adi UNC yolu olamaz. Arabirim adi verilirse, verilen arabirimdeki profil "Arabirim adi.xml" biçiminde kaydedilir. Ad saglanmazsa, tüm profiller verilir. Örnekler: export profile folder=. interface="Yerel Ag Baglantisi" export profile folder=c:\lan\profiller

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows Seven - Komutları Belirtilen profilleri XML dosyalarina verir. / Windows Seven
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 uninstall
IP protokolünü kaldirin.
netsh ras delete authtype
Bir kimlik dogrulamasi türünü Uzaktan Erisim sunucusundan siler.
netsh interface ipv4 set global
Genel yapilandirma genel parametrelerini degistirir.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Yol izleme içeren es adini çözümler.
netsh interface httpstunnel set
Yapilandirma bilgilerini ayarlar.
netsh p2p pnrp cloud show seed
PNRP Çekirdek Sunucusu yapilandirma parametresini görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirtilen profilleri XML dosyalarina verir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/lan/export/profile.htm
0.327
16758

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Status bar or prefer none in the Explorer Views on Windows all OS?

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

Hängende Programme, wie z.B. den Explorer, schließen in Win 8, 10 und 8.1!

 /

BitBlt Paint Speed Test for GPU on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Play Sound when use copy and paste action from the clipboard!

 /

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 10 Desktop!

 /

Disable no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

Suche einen USB Floppy Emulator unter Windows 10?

 /

Wozu unterschiedliche Benchmark Testzeiten?

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /