netsh » p2p » pnrp » peer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp peer ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Girdiler ekler. delete - Girdiler siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. enumerate - Belirtilen bulutta es adini numaralandirir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. resolve - Es adini çözümler. set - Yapilandirma parametrelerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. traceroute - Yol izleme içeren es adini çözümler. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / P2P / PNRP / PEER


Quick - Link:
netsh interface ipv4 add route
Arabirim üzerinden yol ekler.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Adres temelli olarak dügüme ping yapar.
netsh p2p collab contact export
Me kisisini dosyaya ver.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh p2p pnrp peer' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/peer.htm
0.046
16412
Unter Windows 10 / 11 visuelle Effekte auf beste Leistung ändern! Minimieren aller geöffneten Fenster in Windows ohne Tastatur? Difference extended command prompt and normal on Windows? Why is the directory printout tool faster when searching for files than MS Explorer? Difference between Word * .doc and * .docx documents? Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples! The file attributes are not displayed in the file list? Change the language in MS Office, German, ... to English! What is a deletion confirmation? Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?(0)