netsh » ras » set » ikev2connection

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set ikev2connection ? set ikev2connection [ [idletimeout=] ] [ [nwoutagetime=] ] IKEv2 istemci baglantilari için bosta durma zaman asimi ve ag kesintisi süresi degerlerini ayarlar. idletimeout - IKEv2 istemci baglantilari için bosta durma zaman asimini dakika olarak belirtir. Bu deger, istemci makine bosta durdugunda, IKEv2 baglantilarini kesmek için kullanilir. (en az - 5 dak., en çok - 2879 dak.(48 saatten az)) nwoutagetime - IKEv2 istemci baglantilari için ag kesintisi degerlerini dakika olarak belirtir. (en az 2 dakika)

NETSH / RAS / SET / IKEV2CONNECTION


Quick - Link:
netsh interface ipv4 set subinterface
Alt arabirim yapilandirmasi parametrelerini degistirir.
netsh ras aaaa add acctserver
Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.
netsh interface httpstunnel show statistics
IPHTTPS arabirim istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla esitler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQIKEv2 baglantilar için bosta durma zaman asimini ve ag kesintisi süresi degerlerini ayarlar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ras/set/ikev2connection.htm
0.062
22424

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from MS Windows?

Setting for file associations in Windows 10, but how?

Kann man wirklich Windows 10/11 mit Windows 7 oder 8, 8.1 Key aktivieren?

Can I start the Powershell program under Windows (11, 10, 8.1, 7)?

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

Switch the Language in Auto Power Options Tool for Windows 10, 8.1, ...!(0)