typeperf: Typeperf zapisuje dane do wykonania polecenia okno lub w pliku dziennika. Typeperf Aby zatrzymac, nacisnij klawisze CTRL + C.


... Przykłady polecenia "typeperf"
... "typeperf" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "typeperf"

Polecenie: "typeperf" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "typeperf"

Oto przykłady użycia polecenia typeperf w wierszu poleceń systemu Windows: Przykład 1: Pokaż licznik wydajności wykorzystania procesora:

typeperf "\edytor(_Total)\% edytor Time"

To polecenie wyświetla bieżące wykorzystanie procesora dla wszystkich procesorów w systemie. Przykład 2: Pokaż licznik wydajności wolnego miejsca na dysku C:

typeperf "\LogicalDisk(C:)\% Free Space"

Tutaj wyświetlany jest procent wolnego miejsca na dysku C:. Przykład 3: Wyświetl liczniki wydajności pamięci RAM:

typeperf "\Memory\Available MBytes"

To polecenie określa ilość dostępnej pamięci RAM w megabajtach. Przykład 4: Wyświetl liczniki wydajności wykorzystania sieci:

typeperf "\Network Interface(*)\Bytes Total/sec"

Rejestruje całkowitą liczbę transferów danych sieciowych na sekundę dla wszystkich interfejsów sieciowych. Przykład 5: Pokaż licznik wydajności aktywności dysku:

typeperf "\PhysicalDisk(*)\% Disk Time"

To polecenie wyświetla procent czasu, jaki dysk twardy spędza na czytaniu lub zapisywaniu. Należy pamiętać, że dokładne obiekty wydajności i liczniki mogą się różnić w zależności od systemu. Możesz sprawdzić dostępne obiekty wydajności i liczniki za pomocą polecenia „typeperf -q”:

typeperf -q

To polecenie wyświetla listę wszystkich dostępnych obiektów wydajności, których można następnie użyć w typeperf.

"typeperf" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Microsoft ® TypePerf.exe (6.0.6000.16386)

Program Typeperf zapisuje dane dotyczace wydajnosci w oknie 
polecenia lub w
pliku dziennika. Aby zatrzymac program Typeperf, nacisnij 
klawisze CTRL+C.

Sposób uzycia:
typeperf { <counter [counter ...]> 
| -cf <nazwa_pliku> 
| -q [object] 
| -qx [object] 
} [opcje]

Parametry:
<counter [counter ...]> Liczniki wydajnosci do 
monitorowania.

Opcje:
-? Wyswietla pomoc kontekstowa.
-f <CSV|TSV|BIN|SQL> Format pliku wyjsciowego. 
Formatem domyslnym
jest CSV.
-cf <nazwa_pliku> Plik zawierajacy liczniki 
wydajnosci do
monitorowania, jeden na wiersz.
-si <[[hh:]mm:]ss> Czas miedzy próbkami. Domyslnie: 
1 sekunda.
-o <nazwa_pliku> Sciezka pliku wyjsciowego lub 
bazy danych
SQL. Domyslnie: STDOUT.
-q [object] Wyswietla liste zainstalowanych 
liczników
(bez wystapien). Aby wyswietlic 
liczniki dla
jednego obiektu, dolacz nazwe 
obiektu, taka
jak Procesor.
-qx [object] Wyswietla liste zainstalowanych 
liczników z
wystapieniami. Aby wyswietlic 
liczniki dla
jednego obiektu, dolacz nazwe 
obiektu, taka
jak Procesor.
-sc <samples> Liczba próbek do zebrania. 
Domyslnie
próbkowanie trwa do nacisniecia 
klawiszy
CTRL+C.
-config <nazwa_pliku> Plik ustawien zawierajacy opcje 
polecenia.
-s <computer_name> Serwer do monitorowania, jesli 
zaden serwer
nie jest okreslony w sciezce 
liczników.
-y Wymusza odpowiedz 'tak' na 
wszystkie pytania
bez monitowania.

Uwaga:
Licznik jest pelna nazwa licznika wydajnosci
w formacie "\\<Komputer>\<Obiekt>(<Wystapienie>)\<Licznik>",
na przyklad "\\Serwer1\Procesor(0)\% Czas uzytkownika".

Przyklady:
typeperf "\Processor(_Total)\% Processor Time"
typeperf -cf counters.txt -si 5 -sc 50 -f TSV -o domain2.tsv
typeperf -qx PhysicalDisk -o counters.txt

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "typeperf"

Używając polecenia typeperf w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na dokładną składnię oraz wybrane obiekty wydajności i liczniki. Prawidłowe zidentyfikowanie pożądanych informacji o wydajności ma kluczowe znaczenie, ponieważ nieprawidłowe wpisy mogą prowadzić do niedokładnych lub mylących wyników. Przed zastosowaniem typeperf zalecamy sprawdzenie dostępnych obiektów wydajności i liczników za pomocą polecenia typeperf -q, aby upewnić się, że wybrane parametry reprezentują pożądane metryki. Ponadto, aby uzyskać znaczące i dokładne pomiary, należy wziąć pod uwagę częstotliwość aktualizacji danych dotyczących wydajności. Istnieje kilka alternatywnych podejść do „typeperf” w celu monitorowania wydajności systemu Windows. Tutaj jest kilka z nich: Przykład 1: Monitor wydajności: Monitor wydajności to narzędzie graficzne w systemie Windows, które zapewnia kompleksowy przegląd danych dotyczących wydajności systemu. Można tworzyć niestandardowe zestawy do gromadzenia danych i monitorować różne liczniki wydajności. Przykład 2: Get-Counter w PowerShell: Program PowerShell udostępnia polecenie cmdlet Get-Counter, którego można użyć do pobrania danych dotyczących wydajności. Oto prosty przykład

Get-Counter '\edytor(_Total)\% edytor Time'

To polecenie raportuje użycie procesora dla wszystkich procesorów w systemie. Przykład 3: Monitor zasobów: Monitor zasobów to wbudowane narzędzie systemu Windows, które dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o procesorze, pamięci, dysku i sieci. Możesz uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem Menedżera zadań lub bezpośrednio wpisać „resmon” w wierszu poleceń. Przykład 4: Narzędzia monitorujące innych firm: Istnieje wiele narzędzi monitorujących innych firm, które oferują zaawansowaną funkcjonalność i przyjazne dla użytkownika interfejsy. Przykładami są SolarWinds, Nagios lub PRTG Network Monitor. Przykład 5: Informacje o systemie (msinfo32): Narzędzie msinfo32 dostarcza szczegółowych informacji o konfiguracji sprzętowej i systemie operacyjnym. Możesz go wywołać z wiersza poleceń lub wpisać Uruchom > msinfo32. Każda z tych alternatyw ma swoje zalety i wady, a wybór zależy od konkretnych potrzeb i preferencji. Należy zauważyć, że narzędzia te oferują różne interfejsy i funkcje umożliwiające kompleksowe monitorowanie wydajności systemu. 171.) unlodctr


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia typeperf - Typeperf zapisuje dane do wykonania polecenia okno lub w pliku dziennika. Typeperf Aby zatrzymac, nacisnij klawisze CTRL + C.

HTTP: ... console/pl/170.htm
0.109
23861

Open Sound Volume Mixer in Windows 11!

WEBP, EMF, WMF, ... in Q-Dir File Explorer views!

A short, how do I use the new file time stamp setter!

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

Windows 11 shows you can I use Windows 11!

Change the modification date of a Windows file, for 11, 10, 8.1, ...!(0)