NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » add » v4tov6

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov6 ? Format: add v4tov6 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv4-port, der skal lyttes på. connectaddress - IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V4TOV6

netsh interface portproxy add v4tov6 - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, add, v4tov6, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh trace convert
Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport.
netsh interface ipv6 show teredo
Viser tilstanden for Teredo.
netsh ras show portstatus
Viser den aktuelle status for RAS-porte.
netsh interface ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip show preferredadapter
Viser det foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/add/v4tov6.htm
0.046

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Was ist der XPS-Viewer in Windows 10, kann ich es deinstallieren (Drucker)?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /