NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » add » v4tov6

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov6 ? Format: add v4tov6 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv4-port, der skal lyttes på. connectaddress - IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V4TOV6

netsh interface portproxy add v4tov6 - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, add, v4tov6, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh trace convert
Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport.
netsh interface ipv6 show teredo
Viser tilstanden for Teredo.
netsh ras show portstatus
Viser den aktuelle status for RAS-porte.
netsh interface ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip show preferredadapter
Viser det foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/add/v4tov6.htm
0.03

Probleme nach Aktualisierung des Grafikkartentreiber NVIDIA GeForce bei Windows 7!

 /

Was bedeutet konsolidiert, bzw. Konsolidieren?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Wie kann ich das Windows-7 Aero schneller machen, ohne es zu deaktivieren?

 /