NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov6

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov6 ? Format: delete v6tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv6-port, der skal lyttes på. listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv5.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV6

netsh interface portproxy delete v6tov6 - Windows Seven - Kommandoer Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov6, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show heuristics
Viser TCP-parametre for heuristik.
netsh wfp dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov6.htm

0.062

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Kann es sein, dass der Mauszeiger in Windows 8 und 8.1 kleiner ist als der XP Cursor?

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

Keeping a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /