NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressmapping ? Bruk: add addressmapping [name=] [public=] [private=] [inboundsessions=]enable|disable Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der oversettelse av nett- verksadresser skal brukes. public - IP-adressen som brukes eksternt på et offentlig nettverk. private - IP-adressen i det grupperte intervallet med adresser som er tilgjengelig for bruk på det private nettverket. inboundsessions - En av følgende verdier: enable: Aktiverer innkommende økter. disable: Deaktiverer innkommende økter. Merknader: Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT (Network Address Translation). Eksempler: add addressmapping "Lokal tilkobling" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable The example command adds an address mapping of a public IP address (11.11.11.1) to an IP address within the private range (10.10.10.1) and disables inbound sessions for this NAT table mapping.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat add addressmapping - Windows 2000/XP - kommando Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfigurasjon.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras set authmode
Angir godkjenningsmodusen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressmapping.htm
0.358
21245

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Status bar or prefer none in the Explorer Views on Windows all OS?

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

Hängende Programme, wie z.B. den Explorer, schließen in Win 8, 10 und 8.1!

 /

BitBlt Paint Speed Test for GPU on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Remove a update from Windows 10, can I?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Can I allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Easy export the Network Ping Results to HTM to compare Result at a later time!

 /