NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressmapping ? Bruk: add addressmapping [name=] [public=] [private=] [inboundsessions=]enable|disable Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der oversettelse av nett- verksadresser skal brukes. public - IP-adressen som brukes eksternt på et offentlig nettverk. private - IP-adressen i det grupperte intervallet med adresser som er tilgjengelig for bruk på det private nettverket. inboundsessions - En av følgende verdier: enable: Aktiverer innkommende økter. disable: Deaktiverer innkommende økter. Merknader: Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT (Network Address Translation). Eksempler: add addressmapping "Lokal tilkobling" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable The example command adds an address mapping of a public IP address (11.11.11.1) to an IP address within the private range (10.10.10.1) and disables inbound sessions for this NAT table mapping.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat add addressmapping - Windows 2000/XP - kommando Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfigurasjon.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras set authmode
Angir godkjenningsmodusen.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressmapping.htm
0.062

Vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen im Windows 8.1 Explorer!

 /

Wie kann man bei Windows 7 bei Programmen die Schrift größer machen?

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Wie kann man Verzeichnisse zur Bibliothek hinzufügen im Explorer Windows 10?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

Wo ist bei Windows-7 der Windows Messenger?

 /