netsh routing ip nat add addressmapping - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressmapping ? Bruk: add addressmapping [name=] [public=] [private=] [inboundsessions=]enable|disable Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der oversettelse av nett- verksadresser skal brukes. public - IP-adressen som brukes eksternt på et offentlig nettverk. private - IP-adressen i det grupperte intervallet med adresser som er tilgjengelig for bruk på det private nettverket. inboundsessions - En av følgende verdier: enable: Aktiverer innkommende økter. disable: Deaktiverer innkommende økter. Merknader: Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT (Network Address Translation). Eksempler: add addressmapping "Lokal tilkobling" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable The example command adds an address mapping of a public IP address (11.11.11.1) to an IP address within the private range (10.10.10.1) and disables inbound sessions for this NAT table mapping.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat add addressmapping - Windows 2000/XP - kommando Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfigurasjon.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras set authmode
Angir godkjenningsmodusen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressmapping.htm
0.14
21245

Warum kein FingerWeg mehr sondern ThisIsMyFile?

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

What is a blue screen?

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Save search results in Windows 10 for always recurring search events?

 /

Vergessene Font Namen, Schriftarten, Schrifttypen!

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

Can I find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts directory?

 /

Was ist Plug und Play?

 /

Desktop OK grant access to Defender Folder Protection W10!

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /