NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping adapter ? Uso: ping adapter Parâmetros: Número de índice do adaptador. Nome do adaptador. Parte do nome do adaptador. Exemplos: ping adapter ping adapter 2 ping adapter net*

NETSH / DIAG / PING / ADAPTER

netsh diag ping adapter - Windows 2000/XP - Comandos Efetua ping de todos os adaptadores. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Mostra as informaç?es da configuraç?o da interface 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Define sinalizadores relacionados a RIP para uma interface especificada.
netsh p2p pnrp dump
Exibe um script de configuraç?o.
netsh diag ping wins
Efetua ping dos servidores WINS primário e secundário de cada adaptador.
netsh routing ip igmp uninstall
Remova o protocolo de roteamento correspondente ao contexto atual.
netsh interface portproxy
Altera para o contexto `netsh interface portproxy'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/br/Windows_XP/netsh/diag/ping/adapter.htm

0.061

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects!

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

The wrong program opens a file in Windows-8 / 10?

 /

Restore Desktop Icons Problem in DesktopOK and Overwrite!

 /

Windows 8 auf Windows 8.1 kostenlos updaten, bzw. upgraden!

 /

Was ist TWAIN!

 /