NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping adapter ? Sposób użycia: ping adapter Parametry: Numer indeksu karty Nazwa karty Fragment nazwy karty Przykłady: ping adapter ping adapter 2 ping adapter net*

NETSH / DIAG / PING / ADAPTER

netsh diag ping adapter - Windows 2000/XP - polecenie Bada usługą ping wszystkie karty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Dodaje filtr dla serwerów, które mogą być akceptowane jako elementy równorzędne.
netsh p2p pnrp cloud start
Uruchamia chmurę.
netsh diag ping dhcp
Bada usługą ping serwery DHCP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp set interface
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.
netsh interface ipv6 show neighbors
Wyświetla wpisy buforu sąsiada.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/ping/adapter.htm

0.046

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Was ist Hartz-TV ?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Arbeiten mit Datum, Uhrzeit, Kalenderwoche in QuickTextPaste!

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /