netsh » routing » ip » igmp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmpproxy] [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]liczba całkowita] [[genqueryinterval=]liczba całkowita] [[genqueryresptime=]liczba całkowita] [[startupquerycount=]liczba całkowita] [[startupqueryinterval=]liczba całkowita] [[lastmemquerycount=]liczba całkowita] [[lastmemqueryinterval=]liczba całkowita] [[accnonrtralertpkts=]tak|nie] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym jest konfigurowany protokół IGMP. igmpprototype - Typ protokołu do skonfigurowania w interfejsie. Typ domyślny to igmprtrv2. ifenabled - Określa, czy protokół ma być włączony czy wyłączony. Wartość domyślna to "włączony". robustvar - Zmienna niezawodności. Powinna być większa niż zero (0). Wartość domyślna to 2. genqueryinterval - Interwał w sekundach, przy którym kwerendy ogólne mają być wysyłane w interfejsie. Wartość domyślna to 125 sekund. genqueryresptime - Maksymalny czas odpowiedzi w sekundach, w ramach którego hosty mają odpowiedzieć na kwerendę ogólną. Wartość domyślna to 10 s. startupquerycount - Liczba kwerend ogólnych, która będzie wysłana podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 2. startupqueryinterval - Interwał wysyłania kwerend ogólnych podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 31 sekund. lastmemquerycount - Liczba kwerend specyficznych dla grup, wysyłanych po odebraniu powiadomienia o opuszczaniu grupy przez hosta. Wartość domyślna wynosi 2. lastmemqueryinterval - Interwał wysyłania kwerend specyficznych dla grup. Wartość domyślna to 1000 milisekund. accnonrtralertpkts - Określa, czy akceptować pakiety IGMP, które mogą mieć nieustawioną opcję alertu routera. Wartość domyślna to "tak". Uwagi: Konfiguruje protokół IGMP w podanym interfejsie. Dla serwera proxy IGMP stosowany jest tylko parametr "ifenabled". Dla routerów IGMP v1 nie stosuje się parametru "lastmemquerycount" ani "lastmemqueryinterval". Przykład: set interface "Połączenie lokalne" startupqueryinterval=21 Polecenie przykładowe modyfikuje domyślny interwał kwerendy startowej do 21 sekund na użytek konfiguracji IGMP podanego interfejsu. Kiedy inne parametry nie są stosowane, zakłada się użycie powiązanych wartości domyślnych.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / INTERFACE


Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
netsh interface show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx sap delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmienia parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/interface.htm
0.14
17579
Ekelgefühl und Ekel? Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Win-7 Ultimate und Win-7 Professional? Can I create an installation Windows-7 DVD? What is a function? Share Files and folders without Password on MS Windows-7, how to? How big should be the Windows 7 disk partition? What is a nettop? How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic? Was ist TMC bei einem Autoradio? How to paste images via image path to a active program via clipboard?(0)