netsh routing ip igmp set interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmpproxy] [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]liczba całkowita] [[genqueryinterval=]liczba całkowita] [[genqueryresptime=]liczba całkowita] [[startupquerycount=]liczba całkowita] [[startupqueryinterval=]liczba całkowita] [[lastmemquerycount=]liczba całkowita] [[lastmemqueryinterval=]liczba całkowita] [[accnonrtralertpkts=]tak|nie] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym jest konfigurowany protokół IGMP. igmpprototype - Typ protokołu do skonfigurowania w interfejsie. Typ domyślny to igmprtrv2. ifenabled - Określa, czy protokół ma być włączony czy wyłączony. Wartość domyślna to "włączony". robustvar - Zmienna niezawodności. Powinna być większa niż zero (0). Wartość domyślna to 2. genqueryinterval - Interwał w sekundach, przy którym kwerendy ogólne mają być wysyłane w interfejsie. Wartość domyślna to 125 sekund. genqueryresptime - Maksymalny czas odpowiedzi w sekundach, w ramach którego hosty mają odpowiedzieć na kwerendę ogólną. Wartość domyślna to 10 s. startupquerycount - Liczba kwerend ogólnych, która będzie wysłana podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 2. startupqueryinterval - Interwał wysyłania kwerend ogólnych podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 31 sekund. lastmemquerycount - Liczba kwerend specyficznych dla grup, wysyłanych po odebraniu powiadomienia o opuszczaniu grupy przez hosta. Wartość domyślna wynosi 2. lastmemqueryinterval - Interwał wysyłania kwerend specyficznych dla grup. Wartość domyślna to 1000 milisekund. accnonrtralertpkts - Określa, czy akceptować pakiety IGMP, które mogą mieć nieustawioną opcję alertu routera. Wartość domyślna to "tak". Uwagi: Konfiguruje protokół IGMP w podanym interfejsie. Dla serwera proxy IGMP stosowany jest tylko parametr "ifenabled". Dla routerów IGMP v1 nie stosuje się parametru "lastmemquerycount" ani "lastmemqueryinterval". Przykład: set interface "Połączenie lokalne" startupqueryinterval=21 Polecenie przykładowe modyfikuje domyślny interwał kwerendy startowej do 21 sekund na użytek konfiguracji IGMP podanego interfejsu. Kiedy inne parametry nie są stosowane, zakłada się użycie powiązanych wartości domyślnych.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / INTERFACE

netsh routing ip igmp set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall reset
Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych.
netsh routing ip ospf add interface
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.
netsh interface show
Wyświetla informacje.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/interface.htm
0.218
17579

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Can I Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Wie kann man in den Administrativen Modus wechseln?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

What is google flights?

 /

Windows Erstellzeitänderungen, Zugriffszeitänderungen überwachen!

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, turn off)!

 /