NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmpproxy] [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]liczba całkowita] [[genqueryinterval=]liczba całkowita] [[genqueryresptime=]liczba całkowita] [[startupquerycount=]liczba całkowita] [[startupqueryinterval=]liczba całkowita] [[lastmemquerycount=]liczba całkowita] [[lastmemqueryinterval=]liczba całkowita] [[accnonrtralertpkts=]tak|nie] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym jest konfigurowany protokół IGMP. igmpprototype - Typ protokołu do skonfigurowania w interfejsie. Typ domyślny to igmprtrv2. ifenabled - Określa, czy protokół ma być włączony czy wyłączony. Wartość domyślna to "włączony". robustvar - Zmienna niezawodności. Powinna być większa niż zero (0). Wartość domyślna to 2. genqueryinterval - Interwał w sekundach, przy którym kwerendy ogólne mają być wysyłane w interfejsie. Wartość domyślna to 125 sekund. genqueryresptime - Maksymalny czas odpowiedzi w sekundach, w ramach którego hosty mają odpowiedzieć na kwerendę ogólną. Wartość domyślna to 10 s. startupquerycount - Liczba kwerend ogólnych, która będzie wysłana podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 2. startupqueryinterval - Interwał wysyłania kwerend ogólnych podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 31 sekund. lastmemquerycount - Liczba kwerend specyficznych dla grup, wysyłanych po odebraniu powiadomienia o opuszczaniu grupy przez hosta. Wartość domyślna wynosi 2. lastmemqueryinterval - Interwał wysyłania kwerend specyficznych dla grup. Wartość domyślna to 1000 milisekund. accnonrtralertpkts - Określa, czy akceptować pakiety IGMP, które mogą mieć nieustawioną opcję alertu routera. Wartość domyślna to "tak". Uwagi: Konfiguruje protokół IGMP w podanym interfejsie. Dla serwera proxy IGMP stosowany jest tylko parametr "ifenabled". Dla routerów IGMP v1 nie stosuje się parametru "lastmemquerycount" ani "lastmemqueryinterval". Przykład: set interface "Połączenie lokalne" startupqueryinterval=21 Polecenie przykładowe modyfikuje domyślny interwał kwerendy startowej do 21 sekund na użytek konfiguracji IGMP podanego interfejsu. Kiedy inne parametry nie są stosowane, zakłada się użycie powiązanych wartości domyślnych.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / INTERFACE

netsh routing ip igmp set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall reset
Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych.
netsh routing ip ospf add interface
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.
netsh interface show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/interface.htm
0.249
17579

The new settings in Windows 11! 

 /

Is it possible to edit the directory path in the new address bar?

 /

Change the default Excel font in Excel for Office 365!

 /

Can I remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Can I partition / format hard drives under Windows 11?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Which pointer should I use as an extended mouse pointer?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

You can also use the Office Document Filter and optional for images!

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!

 /

Preview, rotate, modify the page to PDF!

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /