netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych. Uwagi: Zresetowanie ustawień domyślnych usunie wszystkie ustawienia Zapory systemu Windows wprowadzone po zainstalowaniu systemu Windows. Może to spowodować zatrzymanie pracy niektórych programów. Wszystkie ustawienia niestandardowe dokonane dla Udostępniania połączenia internetowego zostaną usunięte i Udostępnianie połączenia internetowego będzie wyłączone.

NETSH / FIREWALL / RESET


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQResetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.046
16331

Deleting / removing text formatting in MS Office Word, ... etc!

Access Google Services from the command prompt using command lines!

Wie kann ich die Spalten für den Ordnerausdruck speichern, bzw. laden?

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

Where is the Advanced System Properties in Windows 10/11?

Command to assign local directorys as network drives with drive letters!(0)