NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete dhcpserver - Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP. delete interface - Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE

netsh routing ip relay delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Zmienia parametry NAT dla interfejsu.
netsh interface portproxy show v4tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras set authmode
Ustawia tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete.htm
0.061

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Cokes, Kennwörter und Formular Daten in Windows-10 löschen?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Die wichtigsten Tastenkürzel im Internet Explorer, mit Erklärung?

 /

Windows 8 HAL_INITIALIZATION_FAILED Fehler bei der Installation?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /