NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Ustawia tryb, który decyduje, czy i kiedy klienci telefonujący powinni być uwierzytelniani. mode - Tryb STANDARD - Wszystkie urządzenia są uwierzytelniane. NODCC - Urządzenia zapewniające bezpośrednie połączenie nie są uwierzytelniane. BYPASS - Uwierzytelnianie nie jest wymagane dla żadnego urządzenia.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia tryb uwierzytelniania. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay
Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'.
netsh p2p help
Wyświetla listę poleceń.
netsh winsock reset
Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia tryb uwierzytelniania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.217
13933

Help on Windows 10 I can not customize the file time stamp, why?

 /

What is the file time, or the directory time?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

Erstellen einer Such-Verknüpfung auf dem Windows-10 Desktop, aber wie?

 /

Sperrbildschirm eigenes Bild verwenden auf Windows 10!

 /

Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?

 /

What are access times, in IsMyHdOK?

 /

Q-Dir autostart under Windows 10, 8.1, ... and auto update!

 /

Windows-10 Update hängt bei 91 , warum?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

8 Solutions to find the Task Manager in Windows 10 or 8.1!

 /

Suche kostenlose Adressverwaltung zum Downloaden für Windows 10, 8.1, 7.0?

 /