netsh ras set authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Ustawia tryb, ktry decyduje, czy i kiedy klienci telefonujący powinni być uwierzytelniani. mode - Tryb STANDARD - Wszystkie urządzenia są uwierzytelniane. NODCC - Urządzenia zapewniające bezpośrednie połączenie nie są uwierzytelniane. BYPASS - Uwierzytelnianie nie jest wymagane dla żadnego urządzenia.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia tryb uwierzytelniania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.171
13933
Was ist ein Schnellstart PC? What is a bitmap? What is a programming language? Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do? Was ist ein Schnellstart PC? What is a 7z file!? Was sind Zeitzonen? What is a keycode? Welche Grafikkarte brauch ich fr Win-7 Aero? What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?(0)