NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete nbname - Usuwa nazwę NETBIOS z listy nazw NETBIOS.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DELETE

netsh routing ipx netbios delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.
netsh interface help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf show lsdb
Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF.
netsh p2p group dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh set machine
Określa, na którym komputerze mają być wykonywane operacje.
netsh routing ip autodhcp show global
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/delete.htm
0.046

Welches Windows-8 ist das Richtige für mich (Vergleiche, Übersicht)?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Restore Windows List-View Font Size in Windows to default!

 /

Die versteckten Dateien und Ordner werden nicht angezeigen, warum?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /