NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną alokatora DHCP. W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Scope Address Wyświetla adres IP skonfigurowany dla zakresu alokatora DHCP. Scope Mask Wyświetla maskę podsieci skojarzoną z adresem IP sieci. Lease Time Wyświetla w minutach czas dzierżawy DHCP. Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych z alokacją DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.
netsh ras
Zmiany w kontekście `netsh ras'.
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.14
19003

Wie kann ich den Windows Explorer neu starten, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from MS Windows?

 /

Was ist ein USB 3.0 SD Karten Adapter?

 /

Reset local group policies under Windows 11, 10, ... via cms.exe!

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

Windows 10 / 11 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?

 /

Why doesn't the window transparency customize when you move the controller?

 /

Herunterfahren, Standby, Ausschalten, Neustart, Ruhezustand, am OS Verhindern!

 /

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /