netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. aaaa - Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. add - Dodaje elementy do tabeli. appletalk - Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: aaaa appletalk ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall show
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Usuwa filtr protokołu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.187
11585

In which programming language is the freeware written?

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

Change Home Folder on Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Wie kann man in Office Word nur den markierten Text drucken?

 /

The created file can not be compressed!

 /

Q-Dir Vollübersetzung oder nur die Strings mit den Änderungen?

 /