NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. aaaa - Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. add - Dodaje elementy do tabeli. appletalk - Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: aaaa appletalk ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall show
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Usuwa filtr protokołu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.437
11585

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

What is remote access?

 /

Kann man Windows-10 ohne Microsoft Account Konto installieren?

 /

Wie kann ich mich bei www.web.de anmelden, das Passwort knacken, oder registrieren für das FreeMail?

 /

Automatische Reparatur wird vorbereitet hängt bei Windows?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

What is a print server?

 /

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /

What is a quantum theory!

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /