NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. aaaa - `netsh ras aaaa' içeriğinde yapılan değişiklikler. add - Bir tabloya öğeleri ekler . appletalk - `netsh ras appletalk' içeriğinde yapılan değişiklikler. delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. ip - `netsh ras ip' içeriğinde yapılan değişiklikler. ipx - `netsh ras ipx' içeriğinde yapılan değişiklikler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: aaaa appletalk ip ipx Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.
netsh interface ipv6 set teredo
Teredo durumunu ayarlar.
netsh routing ip show protocol
Yap?land?r?lm?ş tüm IP iletişim kurallar?n? gösterir.
netsh ras appletalk help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh firewall show currentprofile
Geçerli güvenlik duvar? profilini gösterir.
netsh routing ip ospf delete virtif
Belirtilen sanal arabirimi siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh ras' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.499
13033

Can I find the Windows Experience Index in Windows 8.1, 10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Wer benötigt externe De-Installer oder Cleaner auf Windows 10?

 /

Das Auswerfen der VHD über den MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views!

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /

Desktop-OK den Zugriff beim Defender Ordner-Schutz W10 gewähren!

 /

Download free Windows 7 with Service Pack 1 as VHD for Windows 10?

 /

How can I customize the favorites directory in Quad-Directory-Explorer?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

Kann man den Windows 8.1 / 10 Explorer als Administrator ausführen?

 /

What does data verify (verification)?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /