NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. aaaa - `netsh ras aaaa' içeriğinde yapılan değişiklikler. add - Bir tabloya öğeleri ekler . appletalk - `netsh ras appletalk' içeriğinde yapılan değişiklikler. delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. ip - `netsh ras ip' içeriğinde yapılan değişiklikler. ipx - `netsh ras ipx' içeriğinde yapılan değişiklikler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: aaaa appletalk ip ipx Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.
netsh interface ipv6 set teredo
Teredo durumunu ayarlar.
netsh routing ip show protocol
Yap?land?r?lm?ş tüm IP iletişim kurallar?n? gösterir.
netsh ras appletalk help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh firewall show currentprofile
Geçerli güvenlik duvar? profilini gösterir.
netsh routing ip ospf delete virtif
Belirtilen sanal arabirimi siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh ras' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.156
13033

PC-Monitor am Mac Book anschließen oder LED TV, aber wie!

 /

Was bedeuten die Buchstaben in der Spalte Attribute, wie z.B.: A, HS, R oder RHSA?

 /

Can I Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

Windows 11 official rollout update starts in autumn!

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Where is the Send To folder in Windows 10/11, how to open?

 /

Find similar or the same from a single picture in a directory or HD!

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in Windows-10!

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Unterschiede Windows 11 und Windows 10?

 /

The stop watch is not in the same language as the MS Windows OS?

 /