netsh ras show - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show activeservers - RAS sunucusu bildirilerini dinler. show authmode - Kimlik doğrulama modunu gösterir. show authtype - Şu anda etkin kimlik doğrulama türlerini gösterir. show client - Bu makineye bağlı RAS istemcilerini gösterir. show link - PPP'nin anlaşacağı bağlantı özelliklerini gösterir show multilink - PPP'nin anlaşacağı birden çok bağlantı türlerini gösterir show registeredserver - Bir bilgisayarın verilen etki alanının Active Directory'sinde bir RAS sunucusu olarak kayıtlı olup olmadığını gösterir. show tracing - Uzatılmış izlemenin bileşenler için etkin olup olmadığını gösterir. show user - Kullanıcılar için RAS özelliklerini gösterir.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statik hizmet tablosunda bir statik hizmeti güncelleºtirir.
netsh routing ip add scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam? ekler.
netsh interface ipv6 add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ip rip show flags
Belirtilen arabirim için ayarlanan RIP bayraklar?n? gösterir
netsh p2p pnrp peer add registration
Eº ad?n? kaydettirir.
netsh diag show client
Tüm a? istemcilerini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.155
11164

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 10!

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

Export image comparison results from the result list to HTML, XLS, CSV, ..!

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Daten entsperren unter Windows ohne wenn und aber!

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

How to find the BIT on my PC?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /