netsh ras show - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show activeservers - RAS sunucusu bildirilerini dinler. show authmode - Kimlik doğrulama modunu gösterir. show authtype - Şu anda etkin kimlik doğrulama türlerini gösterir. show client - Bu makineye bağlı RAS istemcilerini gösterir. show link - PPP'nin anlaşacağı bağlantı özelliklerini gösterir show multilink - PPP'nin anlaşacağı birden çok bağlantı türlerini gösterir show registeredserver - Bir bilgisayarın verilen etki alanının Active Directory'sinde bir RAS sunucusu olarak kayıtlı olup olmadığını gösterir. show tracing - Uzatılmış izlemenin bileşenler için etkin olup olmadığını gösterir. show user - Kullanıcılar için RAS özelliklerini gösterir.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statik hizmet tablosunda bir statik hizmeti güncelleºtirir.
netsh routing ip add scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam? ekler.
netsh interface ipv6 add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ip rip show flags
Belirtilen arabirim için ayarlanan RIP bayraklar?n? gösterir
netsh p2p pnrp peer add registration
Eº ad?n? kaydettirir.
netsh diag show client
Tüm a? istemcilerini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.14
11164

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Need program for secure erase of memory cards!

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

Was sind Mausspuren?

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Percentage usage of every file and folder on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Can I see hidden files and directory and file name extensions in Windows 8.1 / 10 Explorer?

 /

With every update several gigabytes download, what am I doing wrong?

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /