netsh ras show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show activeservers - Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS. show authmode - Pokazuje tryb uwierzytelniania. show authtype - Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania. show client - Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem. show link - Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował show multilink - Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował show registeredserver - Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany jako serwer RAS w usłudze Active Directory danej domeny. show tracing - Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników. show user - Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Ustawia globalne parametry protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show all
Wyświetla wszystkie kategorie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.108
11636

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Maximalen Arbeits-Speicher unter Windows einschränken (RAM, einstellen)?

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Windows-Explorer als Standard Dateimanager!

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Q-Dir Explorer Neuinstallation, Standardeinstellungen,  Autoupdate!

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Tool mit dem Verzeichnissen gleichzeitig angezeigt und bearbeitet werden können!

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /