netsh ras show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show activeservers - Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS. show authmode - Pokazuje tryb uwierzytelniania. show authtype - Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania. show client - Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem. show link - Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował show multilink - Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował show registeredserver - Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany jako serwer RAS w usłudze Active Directory danej domeny. show tracing - Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników. show user - Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Ustawia globalne parametry protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show all
Wyświetla wszystkie kategorie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.202
11636

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Insert specific text into the documents and win commands even under 10!

 /

The Group Policy for the Windows 10 Explorer!

 /

Wie kann ich den FTP-Clientmodus im MS-Explorer von Passiv- auf Aktiven-Modus umstellen?

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in admin mode?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, can I?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

Can I save and open searches in Windows 7 ?

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

Wie kann ich nicht installierte Schriftarten anzeigen, betrachten, auflisten?

 /

Farbe und Schriftart in den Explorer Ansichten bei Windows 10, 8.1, ....!

 /