NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show activeservers - Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS. show authmode - Pokazuje tryb uwierzytelniania. show authtype - Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania. show client - Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem. show link - Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował show multilink - Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował show registeredserver - Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany jako serwer RAS w usłudze Active Directory danej domeny. show tracing - Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników. show user - Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Ustawia globalne parametry protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show all
Wyświetla wszystkie kategorie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.202
11636

Windows 11 automatic playback / auto-play shortcut on the desktop!

 /

The Windows Scan to PDF Tool for MS Windows 11, 10, ... and Server OS!

 /

Can I continue to use the alternative run dialog on Windows 11?

 /

Download about PowerShell Internet Site with Invoke-WebRequest -Uri!

 /

What is adjustment?

 /

TikTok Videos sieht niemand, Video momentan nicht verfügbar?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Difference between ???

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren, deaktivieren, deinstallieren?

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Which is better, 1920x1080, 1920x1200 or 1680x1050?

 /

Delete users with the command control userpasswords2!

 /