netsh ras show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show activeservers - Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS. show authmode - Pokazuje tryb uwierzytelniania. show authtype - Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania. show client - Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem. show link - Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował show multilink - Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował show registeredserver - Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany jako serwer RAS w usłudze Active Directory danej domeny. show tracing - Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników. show user - Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Ustawia globalne parametry protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show all
Wyświetla wszystkie kategorie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.14
11636

Hilfe, in Windows 8.1 10 werden die Dateien mit dem falschen Programm geöffnet!

 /

Open the location of a Program in Windows-10 (path, folder)?

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Can i manually create in Windows 10 and 8.1 a restore point?

 /

Can I create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10!

 /

CPU frequency query W10, W7 without if and but also V1 for W98!

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

 /

What is a SD memory card?

 /

Watch video files directly in the Quad Explorer even under Windows 10!

 /

Translate or change the Language, how to?

 /