NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje wpisy. delete - Usuwa wpisy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. enumerate - Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. help - Wyświetla listę poleceń. resolve - Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego. show - Wyświetla informacje. traceroute - Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / PNRP / PEER

netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Wyświetla informacje dotyczące tożsamości.
netsh bridge help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip dnsproxy install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ip show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa show authentication
Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer.htm
0.281
14233

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

Download NET Framework 4.8, 3.5, 2.0 for Windows 10!

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

Im USA Design, als riesiger Desktop Zeiger Stock!

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Brüller Fragen und Antworten zu Fehler zu Windows!

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

How can I show the directorys (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /