netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Sposób użycia: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametry: peername - | maxresults - Musi być liczbą pomiędzy 0 i 500. Domyślną wartością jest 50. cloud - Chmura, w której ma nastąpić wyliczenie. Uwagi: Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. Polecenie wyszukuje tyle wpisów, ile zostało określonych przez parametr maxresults (lub kończy, gdy rozpoznawanie jest ukończone). Przykłady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.234
18618

Wann kann man Windows-9 downloaden und testen, wann gibt es die erste Version auf Deutsch?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Was bedeutet Meldung vor Standby bei xx Sek unter Windows 10, 8.1, ...?

 /

Was ist ein Tablet?

 /

Was ist ein Dokumente Ordner?

 /

Laufende Prozesse Übersicht in Procsess-KO!

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

QuickTextPaste funktioniert in Microsoft Remote / Desktop und App Fenstern!

 /