netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Sposób użycia: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametry: peername - | maxresults - Musi być liczbą pomiędzy 0 i 500. Domyślną wartością jest 50. cloud - Chmura, w której ma nastąpić wyliczenie. Uwagi: Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. Polecenie wyszukuje tyle wpisów, ile zostało określonych przez parametr maxresults (lub kończy, gdy rozpoznawanie jest ukończone). Przykłady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.218
18618

Windows-7 Internet Explorer 11/10/8 deinstallieren, kann man sowas überhaupt?

 /

MS Office Dokumente beim Starten des Computers öffnen, aber wie?

 /

Film.Strip.Explorer is the film strip view from Windows XP for 10! 

 /

Can I delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

How to Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /

Bei Windows 7 funktionieren die Lautsprecher nicht, es kommt kein Ton?

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 10?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /