NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Sposób użycia: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametry: peername - | maxresults - Musi być liczbą pomiędzy 0 i 500. Domyślną wartością jest 50. cloud - Chmura, w której ma nastąpić wyliczenie. Uwagi: Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. Polecenie wyszukuje tyle wpisów, ile zostało określonych przez parametr maxresults (lub kończy, gdy rozpoznawanie jest ukończone). Przykłady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm

0.061

Wo befindet sich der reale Ordner-Pfad zum Desktop in Windows 8 (8.1, 10)?

 /

Windows-10 Tastatureinstellungen ändern (Sprache, Anpassen)?

 /

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /

Anpassen vom Papierkorb in Windows 10, wie?

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /

Wie mache ich einen Windows Screenshot?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /