NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Sposób użycia: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametry: peername - | maxresults - Musi być liczbą pomiędzy 0 i 500. Domyślną wartością jest 50. cloud - Chmura, w której ma nastąpić wyliczenie. Uwagi: Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. Polecenie wyszukuje tyle wpisów, ile zostało określonych przez parametr maxresults (lub kończy, gdy rozpoznawanie jest ukończone). Przykłady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.171
18618

Can I change drive letter name in Windows 10 / 11, how to?

 /

How to change the Windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 11 or 10?

 /

Wo sind die Erweiterten Einstellungen der Firewall unter Windows!

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

What are the system requirements for Windows 11?

 /

Admin desktop shortcut on Windows 11 excluding password!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Windows 11: What is DirectX 12 Ultimate?

 /

Touch your touchscreen with one or more fingers!

 /