NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Sposób użycia: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametry: peername - | maxresults - Musi być liczbą pomiędzy 0 i 500. Domyślną wartością jest 50. cloud - Chmura, w której ma nastąpić wyliczenie. Uwagi: Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. Polecenie wyszukuje tyle wpisów, ile zostało określonych przez parametr maxresults (lub kończy, gdy rozpoznawanie jest ukończone). Przykłady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.265
18618

Directory expression Directory structure and file details!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Hidden feature, multiple clipboards in QTP!

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

Bei Windows 8.1 und 10 den Energiesparmodus ausschalten, einschalten, bzw. ändern!

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

Wie kann ich vom Festnetz aus anonym anrufen, so dass meine Rufnummer nicht erkannt wird?

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

The mouse cursor draws a trace, which makes me nervous. Is deactivation possible?

 /

Wie kann ich vom Festnetz aus anonym anrufen, so dass meine Rufnummer nicht erkannt wird?

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /