NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » service

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show service ? show service [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację usług zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show service show service DISABLE show service ENABLE show service verbose = DISABLE show service verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / SERVICE

netsh firewall show service - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację usług zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, service, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla konfigurację usług zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/service.htm
0.343
16134

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

MS Visual Studio Registerkarten deaktivieren / aktivieren!

 /

Disable automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /

Desktop Hintergrund bei nicht aktiviertem Windows 10 ändern?

 /

Turn off Google Chrome auto update on Windows 10!

 /

Neustart des MS-Explorer in Windows 8.1, 10 (Zurücksetzen)!

 /

Beenden der Prozesse und Programme erzwingen?

 /

What is a special character?

 /