NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » service

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show service ? show service [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację usług zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show service show service DISABLE show service ENABLE show service verbose = DISABLE show service verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / SERVICE

netsh firewall show service - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację usług zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, service, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla konfigurację usług zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/service.htm
0.234
16134

What is adjustment?

 /

FRITZ!Box von 7490 auf 7590 wechseln, umsteigen, Import, Export, Umzug!

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

Wie kann man Dokumente als pdf in Windows 8 scannen (Win 7, 8.1, 10)?

 /

What is a vector graphic?

 /

Difference between plotter and printer?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

What is / are printer interfaces?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

What are printer settings?

 /

Restore File-Explorer Font Size in Windows 11, 10, 8.1, 7 to default!

 /

Aktivieren eines Produktes bei Steam über Produkt Key, aber wie?

 /