NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete address - Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu. delete arpcache - Opróżnia bufor ARP dla jednego lub wszystkich interfejsów. delete dns - Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. delete wins - Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE

netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
netsh interface ipv6 6to4 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Usuwa filtr anonsów ustawiony dla interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete.htm
0.358
14625

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

I can not display and see MP3 tags in Quad Explorer on Windows 10?

 /

Windows-10 neue versteckte Funktionen!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Fügen Sie ein wenig Winterzaubergefühl auf Ihrem Desktop hinzu!

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Data transfer rates for DDR, DDR2, DDR3 and DDR4, how fast?

 /

The alternative test page printout on Windows operating systems!

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Kann ich das alternative Energie Effizienz Tool von meinem Windows 10, ... entfernen!

 /