NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete address - Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. delete arpcache - Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní. delete dns - Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. delete wins - Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE

netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete.htm
0.061

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Eigene Dateien, Dokumente Ordner verschieben in Windows 10, wie geht das?

 /

Windows 10 ISO brennen, geht so was?

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Warum werden Dateitypen mit falschem Programm geöffnet?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /