netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete address - Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. delete arpcache - Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní. delete dns - Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. delete wins - Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE

netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete.htm
0.14
15325

Für Zeichentabelle Tastenkürzel unter allen Windows-Betriebssysteme!

 /

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Gibt es die Aero Desktop Uhr für Android, oder Linux werbefrei?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

Kann ich den SmartScreen Filter unter Windows 10 deaktivieren?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

Belegter Arbeitsspeicher Windows, kein Belag zu finden?

 /

Can I turn off Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or modify (turn off, enable, stop)?

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /