NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete address - Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. delete arpcache - Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní. delete dns - Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. delete wins - Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE

netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete.htm
0.296
15325

A silver mouse pointer with the appropriate size!

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

Hilfe, kann die Sprache am Samsung Handy mit Android nicht ändern!

 /

Die regionalen Einstellungen von Microsoft Windows 10!

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Allergrößter Maus-Zeiger für den Desktop Computer!

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Manage your own files in all four Explorer views!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Simply switch from the admin to the standard user in the program!

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Change a user account type using Command Prompt line on Windows 10! 

 /