NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete address - Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. delete arpcache - Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní. delete dns - Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. delete wins - Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE

netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete.htm

0.093

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

Shut down or power off, power on?

 /

Where is security at glance in the 1803 Windows 10, defender, account protection?

 /

Wozu IsMyHdOK, wenn es schon ähnliche Programme gibt!

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /