NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / NAT

netsh routing ip nat - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show state
Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ipx delete staticservice
Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.
netsh ras ip add range
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat.htm
0.28
14455

Via new setting uninstall Programs and APPs in Windows 10/11!

 /

Enable or disable AutoCorrect in Word?

 /

Was ist eine virtuelle Festplatte?

 /

Tweeter oder ein FaceBook Beitrag auf die Pinnwand!

 /

Perl Strato Web Hosting funktioniert nicht, was mache ich falsch!

 /

Wie kann ich den Windows Explorer neu starten, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...?

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

Will my FireFox also work on Windows 11?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Connect a computer via USB or set up a network, but how?

 /

Hoher Akkuverbrauch ab Windows 10, Akku Laufzeit verbessern!

 /

Adjust date and time in Windows 11!

 /