NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / NAT

netsh routing ip nat - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip nat'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
netsh diag ping loopback
Ping-tilbagekobling (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Viser IGMP-konfigurationen p? gr?nsefladen.
netsh interface ipv6 show state
Viser statussen for frar?det funktionalitet.
netsh routing ipx delete staticservice
Sletter en statisk tjeneste fra tabellen med statiske tjenester.
netsh ras ip add range
F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat.htm
0.093

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Bei der Nintendo Wii U das Einfrieren beheben, aber wie (aufhängen)?

 /

How to create a non-compressible file with your software?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8 and 8.1 smaller than the XP cursor?

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /