NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Ændringer til 'netsh routing ip'-konteksten. ipx - Ændringer til 'netsh routing ipx'-konteksten. reset - Nulstiller IP-routing til en ren tilstand. Følgende underkontekster er tilgængelige: ip ipx For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Genstarter IPv6-gr?nseflader.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing.htm
0.077

Was ist RGB, RGBA, ABGR, ARGB (Beispiel, Unterschied)?

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Hiberfil.sys auf ein anderes Laufwerk, weil meine SSD bei Windows 8.1/8 voll ist!

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Spotify aus Windows-10 Autostart entfernen (aktivieren, deaktivieren, deinstallieren)!

 /

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /