NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. netbios - Ændringer til 'netsh routing ipx netbios'-konteksten. rip - Ændringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten. sap - Ændringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. update - Opdaterer autostatiske ruter på en grænseflade. Følgende underkontekster er tilgængelige: netbios rip sap For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX

netsh routing ipx - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ipx'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade.
netsh routing ip routerdiscovery
?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiver FTP-proxy.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.156

Wie kann ich das Windows-8 u. 8.1 Kennwort des Benutzerkontos erstellen, ändern, oder entfernen?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

Option, mit der man Verzeichnisse sperrt?

 /

Wie kann ich rechts der Adressleiste und des Pulldown-Menüs den HD-Schnellzugriff abschalten?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Windows-10 Benachrichtigung "Virenschutz aktivieren" kommt jedes Mal, abstellen?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /