NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-forbindelser.
netsh routing ip rip add announcefilter
F?jer et filter til ruter, som er annonceret p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
netsh diag dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip igmp dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.171
19110

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Query processors from the computer via command line cmd.exe, but how?

 /

Can I deactivate the new Windows 11 Explorer context menu?

 /

How to customize the Windows 11 Smart Screen?

 /

Windows 11, 10, ... directorys sice and files cunt on your SSD, HD, ... disks!

 /

Entpacke meine CAB Datei für Windows 10, 8.1, .... und Server!

 /

Texts with short individual additions via copy_text!

 /

Die totale Deaktivierung der Gruppierung in den 4 Datei-Explorer!

 /

Verstecken Sie den Mauszeiger auf allen Windows Desktop- und Server-Betriebssystemen!

 /

How to recover files from Recycle Bin in Windows 10 and 11?

 /

Difference Start DVD and Boot USB?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /