netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Viser godkjenningstyper som er aktiverte.
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-tilkoblinger.
netsh routing ip rip add announcefilter
Legger til et filter for ruter som annonseres p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser lokalt registrerte navn.
netsh diag dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip igmp dump
Viser et konfigurasjonsskript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.171
19646

DesktopOK to the latest version Refresh, update?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Einstellungen der Ordneransichtseigenschaften im Windows 10 Explorer?

 /

Delete non-erasable files when restarting the Windows PC! 

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Quad Explorer: see directory size in the status bar!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Mein PC ist zu heiß, was soll ich machen?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Nach Windows 10 Auto Update Probleme mit FireFox Browser, warum!

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query!

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /