NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / DUMP

netsh routing ip igmp dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay add interface
aktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser innhold i Winsock-katalog.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Sletter preferanse for en angitt protokoll.
netsh interface ipv6 isatap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/dump.htm
0.218
14589

Why is the program name not Auto Hot Keys for Windows OS?

 /

Formatieren über die Eingabeaufforderung Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Does the alternate command prompt work on Windows 11?

 /

MS Windows Energieoptionen per Tastenkürzel umschalten lassen!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

How can I remove the Quick Notes app from my Microsoft Windows?

 /

Mark the customized directory in the Windows 11/10 Explorer in the navigation area!

 /

The category desktop clocks on Software OK!

 /

Kann ich die Bugs auch kommerziell auf meinem Büro-PC nutzen?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (11, 10, ...)!

 /

Gadgets Windows 10/11?

 /