NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete group - Sletter grupper fra identiteter. delete identity - Sletter identiteter.

NETSH / P2P / IDMGR / DELETE

netsh p2p idmgr delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter identiteter og grupper. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ipx sap
Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap".
netsh ras show activeservers
Lytter etter RAS-serverkunngj?ringer.
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-tilkoblinger.
netsh routing ip rip add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter identiteter og grupper. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr/delete.htm
0.171
13690

Always confirm folder in Windows 10 Internet-Explorer before download file, how to?

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Change the Windows 10 computer sounds, can I?

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

The appdata folder on Windows 10, ...!

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Spotify aus Windows-10 Autostart entfernen (aktivieren, deaktivieren, deinstallieren)!

 /

Unter Windows Verzeichnisse inklusive aller Unterverzeichnisse nach Größe sortieren!

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /