NETSH - Windows XP/2000

netsh routing ip rip add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add ? Flgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: add acceptfilter - Legger til et godkjennelsesfilter for ruter som mottas p et grensesnitt. add announcefilter - Legger til et filter for ruter som annonseres p et grensesnitt. add interface - Konfigurerer RIP p det angitte grensesnittet add neighbor - Legger til en RIP-nabo p et grensesnitt add peerfilter - Legger til et filter for servere som kan godtas som punkter.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD

netsh routing ip rip add - Windows 2000/XP - kommando Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dhcp
Pinge DHCP-servere for hvert kort.
netsh routing ip igmp set interface
Endrer parametere for grensesnittkonfigurasjon.
netsh interface ipv6 show mobility
Viser konfigurasjonsparametere for bevegelighet.
netsh routing ipx add staticroute
Legger til en statisk rute i rutetabellen.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add.htm
0.171
15846

What is an admin mode?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop!

 /

What is lock screen?

 /

Windows 11 fonts and fonts folder?

 /

Can I do Postbank online banking without the BestSign app, i.e. via TAN?

 /

Die Vorschau-Fenster Gre in Windows 10/11 anpassen (ms-Explorer, aktivieren)?

 /

The left mouse button option Copy Move Confirm in Explorer!

 /

Why is the universe flat, is it flat?

 /

DiskPart-Dienstprogramms in Windows 10 verwenden!

 /

Full Unicode Character Support in Quad Explorer for MS Windows 11, 10, .... OS!

 /

Can I uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Query installed Windows versions with PowerShell and command prompt!

 /