NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add acceptfilter - Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. add announcefilter - Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. add interface - Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní. add neighbor - Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP. add peerfilter - Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD

netsh routing ip rip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add.htm
0.249
15238

Can I compare Images in Multiple Folders?

 /

Ansicht um auf Miniaturansichten (Extra-Große Symbole) umzustellen!

 /

Ist möglicherweise das Windows 10 Problem mit dem fehlerhaftem RAM Update verbunden!

 /

Start the disk check on Windows 10!

 /

Starten der Windows-7 cmd.exe (Eingabeaufforderung) im Administratormodus?

 /

Wo finde ich eine alternative Freeware zu Adobe Reader?

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", can I turn off this message?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

What does WOW64 mean for Windows 10, 8.1, ... the MS operating systems?

 /