NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add acceptfilter - Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. add announcefilter - Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. add interface - Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní. add neighbor - Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP. add peerfilter - Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD

netsh routing ip rip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add.htm
0.14
15238

Was sind Windows Services?

 /

Windows 10/11 Explorer die Freigabe auf ein Verzeichnis für ein Programm erteilen?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

What is Windows Terminal App under Win-10?

 /

Ejecting, opening and closing the drives via the desktop shortcut?

 /

Nach dem letzten MS Update gingen Teile meiner Desktop Icons verloren!

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /

Windows Tastaturkürzel für Bildschirmtastatur, Beispiel für QTP!

 /

Can I find Windows 10 Update Version on my PC 21H1, 20H2?

 /

Windows 10 Mail turn off round circle logos / profile pictures!

 /

Papierkorb Sicher Löschen über Explorer Rechtsklick!

 /

Why is my external SSD hard drive not reaching full speed?

 /