NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete multilink ? delete multilink [type = ] MULTI|BACP Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP. type - typ MULTI - Zajišťuje relace vícenásobného připojení protokolem PPP. BACP - Zajišťuje protokol BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / DELETE / MULTILINK

netsh ras delete multilink - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/multilink.htm
0.061

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Was macht der Gatewaydienst an meinem PC?

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /