NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. aaaa - Změny kontextu `netsh ras aaaa'. add - Přidá položky do tabulky. appletalk - Změny kontextu `netsh ras appletalk'. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh ras ip'. ipx - Změny kontextu `netsh ras ipx'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: aaaa appletalk ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.046

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

FritzBox korrekt neu starten, aber wie, mit Beispiel bitte?

 /

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Funktioniert der Firefox eigentlich mit Windows-7, gibt es Probleme?

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage?

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /