NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. aaaa - Změny kontextu `netsh ras aaaa'. add - Přidá položky do tabulky. appletalk - Změny kontextu `netsh ras appletalk'. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh ras ip'. ipx - Změny kontextu `netsh ras ipx'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: aaaa appletalk ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.546
11309

Windows 11, 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

 /

What are gigaflops - gflops?

 /

What is a virtual hard drive?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent on Windows 11, 10, ...!

 /

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

Difference between check boxes and Combo boxes?

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Why should I replace / update my old computer monitor?

 /

Microsoft Visual C++  Runtime Library Error Message!

 /

Wo kann ich die System Ressourcen unter Windows 11, 10, ... sehen?

 /

Can I use the mouse wheel forwarding tool on Windows 11?

 /