NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. aaaa - Změny kontextu `netsh ras aaaa'. add - Přidá položky do tabulky. appletalk - Změny kontextu `netsh ras appletalk'. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh ras ip'. ipx - Změny kontextu `netsh ras ipx'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: aaaa appletalk ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.156
11309

Can I continue to use Windows 10 or do I have to switch to 11?

 /

Can I continue to use Windows 10 or do I have to switch to 11?

 /

Can I continue to use Windows 10 or do I have to switch to 11?

 /

Can I continue to use Windows 10 or do I have to switch to 11?

 /

Can I continue to use Windows 10 or do I have to switch to 11?

 /

Has the printer driver been completely removed from Windows 11, 10?

 /

Kann man in Windows 8.1 / 10 den Sperrbildschirm deaktivieren?

 /

Was ist besser herunterfahren, oder Standbymodus?

 /

What is native resolution?

 /

Flakes for the Windows 11/10/8.1 and Server OS!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /