NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. aaaa - Změny kontextu `netsh ras aaaa'. add - Přidá položky do tabulky. appletalk - Změny kontextu `netsh ras appletalk'. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh ras ip'. ipx - Změny kontextu `netsh ras ipx'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: aaaa appletalk ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.296
11309

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Automatisches Beenden oder Standby, wenn AKKU ?? Prozent hat!

 /

Keyboard settings Windows 10!

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Wie kann ich eine BIN Image Datei brennen?

 /

Autostartprogramme über die Befehlszeile oder PowerShell abfragen!

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Quickly edit Windows 10 Autostart Folder!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /