netsh ras - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. aaaa - Změny kontextu `netsh ras aaaa'. add - Přidá položky do tabulky. appletalk - Změny kontextu `netsh ras appletalk'. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh ras ip'. ipx - Změny kontextu `netsh ras ipx'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: aaaa appletalk ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.186
11309

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Region und Sprache ändern?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

Wie verwaltet man Windows 10 (Verwaltungsfunktionen)?

 /