NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. aaaa - Změny kontextu `netsh ras aaaa'. add - Přidá položky do tabulky. appletalk - Změny kontextu `netsh ras appletalk'. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh ras ip'. ipx - Změny kontextu `netsh ras ipx'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: aaaa appletalk ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.265
11309

Single window mode plus preview window for all explorers!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /

What is a horizontal gradient?

 /

Die Spracherkennung soll nicht mit Windows 10/8 starten, (abstellen)?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

Replace function with special character support!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Chose when to Turn off the Windows 10 Display!

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

How to remove Print Test Page OK Tool from Windows 10, 8.1, ...!?

 /

What is reconstruct, reconstruction?

 /