NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete virtif ? Použití: delete virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Příznak Hodnota transareaid - Adresa IP oblasti přechodu, která bude odstraněna. virtnbrid - ID směrovače virtálního souseda, který bude odstraněn. Poznámky: Odstraní virtuální rozhraní pro tento směrovač. Příklady: delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / VIRTIF

netsh routing ip ospf delete virtif - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určené virtuální rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Zobrazí stav služby Teredo.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/virtif.htm
0.124

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Was ist Unicode und brauche ich Unicode überhaupt?

 /

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Text Schnipsel via Zwischenablage per Windows Tastenkürzel einfügen!

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /