NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » proxygrouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ? Použití: show proxygrouptable [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní serveru proxy IGMP. Příklady: show proxygrouptable rr=5

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / PROXYGROUPTABLE

netsh routing ip igmp show proxygrouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, proxygrouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/proxygrouptable.htm

0.062

Wie kann ich den Remote-Computer finden?

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /

Schnellansicht und Vorschau ändern Windows 10 (Schnellzugriff)!

 /

In Windows-8.1 alle Benutzer Desktop-Pfad bearbeiten (öffnen, anpassen)!

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

RGB Pixel to Negativ!

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /