NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » proxygrouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ? Použití: show proxygrouptable [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní serveru proxy IGMP. Příklady: show proxygrouptable rr=5

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / PROXYGROUPTABLE

netsh routing ip igmp show proxygrouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, proxygrouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/proxygrouptable.htm
0.155
23914

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

What is a tablet?

 /

Hintergrund Farbe und Auswahl im Explorer und Baumstruktur Win 10, 8.1, ...!

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Erstellen Sie Favoriten, um Programm und Befehle schneller auszuführen!

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

Soll ich mir eine LED-Lampe kaufen, oder nicht?

 /

Fast multi touch screen test for all Windows systems!

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

Print from Windows Explorer, but how to?

 /