NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » proxygrouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ? Použití: show proxygrouptable [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní serveru proxy IGMP. Příklady: show proxygrouptable rr=5

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / PROXYGROUPTABLE

netsh routing ip igmp show proxygrouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, proxygrouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/proxygrouptable.htm
0.14

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Wozu Explorer Friend (Freund) in DesktopOK?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Gesendete Objekte Thunderbird Ordner (ändern, Einstellungen)?

 /

Blätter auf dem Windows Desktop!

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

How can I save my own signature as an image file?

 /