netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.171
14773

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Anzeigen von Freigaben, Sitzungen und offenen Dateien, cmd Beispiel?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Testen Sie Ihren Monitor, ob alles OK, oder nicht OK ist!

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Zeiger Stab Neon-Gelb Metallisch am Windows Desktop!

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

Ändern des schreibgeschützten Attributs für Dateien und Ordner, wie kann ich das?

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Network load based sleep mode behavior on Windows all OS!

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 10, 8.1, ...!

 /