NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm

0.093

Änderungsdatum einer Windows Datei verändern!

 /

IE8.0 wurde heute automatisch auf die neueste Version umgestellt, q-dir startet, aber auf der Oberfläche sind überhaupt keine Dateien zu sehen!

 /

TouchWiz-Start hoher Akkuverbrauch auf meinem Handy (Smart-Phone)?

 /

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Desktop Hintergrundbild bei Windows 10, wie kann man das ändern?

 /