NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Použití: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí souvisejících s protokolem IGMP, error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem IGMP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem IGMP. info: Protokolovat informace související s protokolem IGMP. Poznámky: Instaluje směrovač nebo proxy server protokolu IGMP a nastavuje globální úroveň protokolování. Příklad: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - Příkazy Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.155
20844

WMF und EMF Thumbnails in Windows 11, 10, 8.1, 7?

 /

Difference 7-Zip and Zip format, archive!

 /

I can only shut down or hide the note but there is no way to delete it?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

What does data verify (verification)?

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

Was ist Transatlantische Verbindung?

 /

Use timestamps from a specific windows file or directory!

 /

Can I add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Set the default printer for Windows 11!

 /

Open the command prompt in the Windows 11 Terminal APP!

 /

Firefox on the desktop or quick start bar under Windows 10!

 /