netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Použití: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí souvisejících s protokolem IGMP, error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem IGMP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem IGMP. info: Protokolovat informace související s protokolem IGMP. Poznámky: Instaluje směrovač nebo proxy server protokolu IGMP a nastavuje globální úroveň protokolování. Příklad: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - Příkazy Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.218
20844

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Nach Monitortausch Desktop Symbole verschwunden!

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

Optionally as installed or portable Windows Clipboard Tool!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /

Bug with time zones / summer time!

 /