NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh routing ip'. ipx - Změny kontextu `netsh routing ipx'. reset - Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing.htm
0.156
12659

What are access rights?

 /

Where did my downloads go on Windows 11/10!

 /

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

How do I get Big Insects on my Windows desktop?

 /

Find short sticky notes tool for Windows 10 Desktop, can I?

 /

How do I download all of my Facebook data?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

Die verbesserte Windows-Eingabeaufforderung sowie Befehlszeile!

 /

Aktive Adressleiste hervorheben im allen Explorer Fenstern auf Windows!

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /