NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh routing ip'. ipx - Změny kontextu `netsh routing ipx'. reset - Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing.htm
0.046

Daten Sicher Löschen und den PC-herunterfahren, die Erklärung!

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Managing Layout profiles (Windows Desktops)!

 /