NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh routing ip'. ipx - Změny kontextu `netsh routing ipx'. reset - Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing.htm

0.061

Portable use of TheAeroClock for Windows Desktops!

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Was ist Windows 2011?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /