netsh » routing » ip » set » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set scope ? Použití: set scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude nastaven. Poznámky: Nastaví název oboru vícesměrového vysílání. Příklady: set scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / SET / SCOPE


Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví název oboru vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/scope.htm
0.046
17174

Directory expression Directory structure and file details!

Old Explorer from 21H1, 21H2 (Build 22000.168) Windows 11 available again!

Activate additional clocks / times in the Windows 11 taskbar!

The mediacreationtoolx64.exe Windows 11 for the installation?

What is a bitmap image on Windows 11?

Quickly switch to night light mode on Windows 11!(0)