NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set scope ? Použití: set scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude nastaven. Poznámky: Nastaví název oboru vícesměrového vysílání. Příklady: set scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / SET / SCOPE

netsh routing ip set scope - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví název oboru vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/scope.htm

0.078

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

Facebook Smileys, was für Smileys kann man im facebook.de chat einsetzen?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

Temporäre Scans kann ich nicht löschen, warum?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

How to view all shared folders on Windows-10?

 /