netsh » routing » ipx » netbios » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios show interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci šíření vysílání NBIPX a ke sledování přenosu NBIPX na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[BCASTACCEPT=] přijrežim] [[BCASTDELIVER=] dorrežim] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). přijrežim - ENABLED nebo DISABLED. dorrežim - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SHOW / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNa rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/show/interface.htm
0.171
19077

Security and Maintenance Change settings under Windows 10?

Funktioniert das Energieeffizienz-Verbesserungs-Tool auf MS Windows 11?

How to see auto startup programs in Windows 10/11 (Apps)?

Datei Explorer Ordner Optionen bei Windows 10/11?

Command prompt, change CMD settings, color, font, ...?

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?(0)