netsh routing ipx netbios show interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios show interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci šíření vysílání NBIPX a ke sledování přenosu NBIPX na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[BCASTACCEPT=] přijrežim] [[BCASTDELIVER=] dorrežim] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). přijrežim - ENABLED nebo DISABLED. dorrežim - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx netbios show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/show/interface.htm
0.249
19077

Restore standard libraries in Windows 10!

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

Lokale Sicherheitsrichtlinie in Windows 10!

 /

Can I create an installation Windows-7 DVD?

 /

How to show filename extension in Windows-10?

 /

Watch second hand on Windows 10, 8.1, 7 desktop!

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied?

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

Delete and remove locked files and directorys!

 /

Prüfen, ob der installierte Drucker-Treiber unter Windows 7/8.1/10 entfernt wurde, aber wie?

 /