NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios show interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci šíření vysílání NBIPX a ke sledování přenosu NBIPX na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[BCASTACCEPT=] přijrežim] [[BCASTDELIVER=] dorrežim] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). přijrežim - ENABLED nebo DISABLED. dorrežim - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx netbios show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/show/interface.htm
0.062

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Stop Uhr als große Windows Desktop Uhr verwenden?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /